Gründungsjahr 1899

Eine moderne Firma mit über 100-jähriger Tradition

pl en de
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
Maska

Pleszewskie Zakłady Papiernicze S. A.

Kontakt mit der Marketingabteilung

Tel.: +48 62 508 01 01 w. 223 oder 253
Öffnungszeiten: 7:00 bis 15:00

Fax: +48 62 508 00 90

e-mail: zapytania@pzpsa.com.pl

Kontaktformular

Anfahrt?

Unsere Adresse:
63 – 300 Pleszew,   ul. Mariana Bogusza 3a

Tel.: +48 62 508 01 01     Fax: +48 62 508 00 90

e-mail: pzpsa@pzpsa.com.pl

Ust-ID-Nr: 617 – 000 – 04 – 85     REGON: 250438346

Pleszewskie Zakłady Papiernicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Pleszewie, przy ul. Mariana Bogusza 3a, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122613, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 501.804,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 501.804,00 złotych.

leafs