Rok zalożenia 1899

Nowoczesna firma z ponad 100-letnią tradycją

pl en de
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
Maska

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o dematerializacji akcji

Pleszewskie Zakłady Papiernicze Spółka Akcyjna w Pleszewie, KRS nr 122613, 63-300 Pleszew ul. M. Bogusza 3A, wzywają akcjonariuszy Spółki do składania w siedzibie Spółki dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 01.03.2021 r.

leafs