Rok zalożenia 1899

Nowoczesna firma z ponad 100-letnią tradycją

pl en de
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
Maska

Klauzula informacyjna RODO

1.    Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym są
Pleszewskie Zakłady Papiernicze Spółka Akcyjna w Pleszewie, zwane dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: pzpsa@pzpsa.com.pl.

2.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda i Twój wniosek/zapytanie do Administratora wyrażana poprzez wpisanie lub wysłanie Twoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na adres wskazany na stronie www Administratora. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora nie wpisuj i nie wysyłaj wniosku/zapytania poprzez formularz kontaktowy.

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Twojego wniosku/zapytania oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Twojego wniosku/zapytania nie będą niemożliwe.

5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń
lub maksymalnie przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy jeżeli dojdzie do jej zawarcia.

6.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

leafs