Rok zalożenia 1899

Nowoczesna firma z ponad 100-letnią tradycją

pl en de
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
  • Banne
Maska

Pleszewskie Zakłady Papiernicze S. A.

Kontakt z działem handlowym

Tel.: +48 62 508 01 01 wew. 223 lub 253
biuro czynne w godzinach 7:00 - 15:00

Faks: +48 62 508 00 90

e-mail: zapytania@pzpsa.com.pl
Przed wysłaniem zapytania zapoznaj się z naszą polityką RODO.

Formularz kontaktowy

Jak trafić?

Adres:
63 – 300 Pleszew,   ul. Mariana Bogusza 3a

Tel.: +48 62 508 01 01     Faks: +48 62 508 00 90

e-mail: pzpsa@pzpsa.com.pl

NIP: 617 – 000 – 04 – 85     REGON: 250438346

Pleszewskie Zakłady Papiernicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Pleszewie, przy ul. Mariana Bogusza 3a, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122613, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 501.804,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 501.804,00 złotych.

leafs